Hvordan velge riktig forbrukslån

Forbrukslån har blitt mer tilgjengelig i den digitale verden. I tillegg har det vokst frem mange ulike former for slike lån. Det er derfor lett å bli forvirret når du skal søke om lån. For hva er egentlig forskjellen på et smålån og et forbrukslån? Og når bør du velge kredittkort i stedet for et lån?

Hva er forbrukslån?

Begrepet forbrukslån brukes om flere ulike lånemetoder. Felles for dem er at det er usikret gjeld. Når du låner penger uten sikkerhet gir du ikke banken pant i dine eiendeler. Mange synes det er skummelt å skulle stille eiendeler som bolig i sikkerhet for et lån. Fordelen ved å stille sikkerhet er at du får bedre lånevilkår som følge av det. Ulempen er derimot at banken kan kreve panten tvangssolgt om du misligholder lånet.

Ulike typer lån

Et forbrukslån er altså ikke bare et forbrukslån. Det kan også være kredittkortet ditt eller andre kredittrammer du har fått innvilget. Videre har du lånemetodene som omtales som smålån, mikrolån, lån på dagen og annet. Dette er i stor grad en markedsføringsmetode. Til syvende og sist sitter du med et forbrukslån i en eller annen form. Forskjellene mellom disse lånemetodene er først og fremst i rente og nedbetalingstid.

Forbrukslån

Et tradisjonelt forbrukslån er nok det de fleste tenker på når de hører ordet forbrukslån. Vanligvis kan du låne opptil 500 000 eller 600 000 kroner. Lånemetoden er kjent for sin høye rente, til tross for at den er lavere enn andre varianter av forbruksgjeld. Ofte vil den ligge et sted mellom 10 og 15 %. Nedbetalingstiden for denne type lån er lovbestemt til maksimalt fem år.

Kredittkort

Bankene har normalt en maksimal kredittramme fra 50 000 til 150 000 kroner. Det betyr ikke nødvendigvis at du får innvilget maksimal grense. Det kommer an på din totale økonomi og livssituasjon. Renten på et kredittkort ligger normalt mellom 20 og 30 %. Mange kredittkort kommer med en rentefri periode på 30 til 60 dager. På linje med et forbrukslån har også kredittkort maksimalt fem års nedbetalingstid.

Smålån

Et smålån er ment som en midlertidig løsning når du trenger å låne mindre beløp raskt. Du kan låne opptil 70 000 kroner. Det gjør at det er færre krav knyttet til denne type lån enn et større lån. Renten er ofte lik et kredittkort, rundt 20 til 30 %. Nedbetalingstiden er gjerne på rundt et år. Låner du større beløp kan du få maksimalt fem års nedbetalingstid.

Mikrolån

Et mikrolån er som navnet tilsier et lite lån. Ideen bak lånet er lik et smålån. Dette markedsføres som en løsning når du trenger å låne penger frem til neste lønning. Bankene tilbyr gjerne fra 1 000 kroner og opptil 20 000 kroner i såkalte mikrolån. Nedbetalingstiden er gjerne fra 1 til 6 måneder. Den største forskjellen fra andre lån er en skyhøy rente. Vanligvis vil den ligge mellom 100 til 300 %.

Lån på dagen og SMS-lån

Et lån på dagen er et begrep som har oppstått som en del av markedsføring. Lån på dagen benyttes gjerne i markedsføringen av smålån og mikrolån. Begrepet viser til at du kan få innvilget søknad samme dag. Bankene kan ikke love at du får utbetalt lånet samme dag. Om lånet er klart til utbetaling på dagen, vil det allikevel gå en til tre dager før pengene står på konto.

SMS-lån er også et markedsføringsbegrep. Historisk var det et lån du fikk kun ved å sende et kodeord på SMS. Det tok aldri helt av i Norge, men ga mange økonomiske problemer i Sverige. SMS-lån er ikke tillatt i Norge i dag, da det er krav til hvordan en søknadsprosess skal foregå. Loven krever blant annet at du må opplyse om lånevilkår og signere låneavtalen med underskrift eller digital signatur.

Refinansiering uten sikkerhet

Når det gjelder refinansiering med et lån uten sikkerhet, er også dette et forbrukslån. Lånevilkårene er så og si de samme som ved et tradisjonelt forbrukslån. Forskjellen ligger i nedbetalingstiden. Et tradisjonelt forbrukslån kan maksimalt ha en nedbetalingstid på fem år. Skal du refinansiere eksisterende gjeld kan du få innvilget inntil 15 års nedbetalingstid. For mange som har økonomiske vanskeligheter som følge av usikret gjeld, kan dette gjøre det mulig å betjene gjelden sin. Med en lengre nedbetalingstid vil lånet bli dyrere totalt sett, men de månedlige kostnadene blir lavere.

Det kan være fristende å refinansiere for å få lengre nedbetalingstid. Før du gjør det bør du tenke deg godt om. Selv om gevinsten er lavere avdrag hver måned, er tapet større rentekostnader. Derfor bør du vurdere nødvendigheten av det. Refinansierer du med lengre nedbetalingstid på grunn av betalingsvansker er det lurt. Om årsaken er en annen bør du ta med økt lånekostnad i betraktningen.

Velg riktig forbrukslån

Når du søker etter forbrukslån kan det være vanskelig å vite hva som er riktig type lån for deg. Hva som er riktig vil avhenge av situasjonen din.

Kortsiktig eller lite lånebehov

Om du har et kortsiktig behov eller kun trenger å låne et mindre beløp, vil kredittkort være en god løsning. Planlegger du å betale tilbake innen en eller to måneder kan du faktisk låne penger rentefritt. Pass på at du sjekker vilkårene på det gjeldende kredittkortet først. Det er ikke alle kort som har denne fordelen. Lengden på rentefri periode vil også variere.

Smålån, mikrolån, lån på dagen og SMS-lån markedsføres alle mot deg som har et kortsiktig behov. Har du et kritisk behov og ikke kvalifiserer til andre lån, er dette eneste og beste løsning. Kan du få innvilget et kredittkort vil det stort sett koste deg mindre ved kortsiktig lånebehov.

Langsiktig eller større lånebehov

Trenger du å låne en større sum penger er ikke kredittkort eller varianter av smålån det beste alternativet. Heller ikke om du vet at du ikke vil få betalt tilbake lånet innen kort tid. Et forbrukslån egner seg bedre til større lån over lengre tid på grunn av lavere rente. Du vil også få lengre nedbetalingstid på et slikt lån enn smålånene. Selv om kredittkort har like lang nedbetalingstid, er renten ofte det dobbelte.

Trenger du et lån for å klare å betale ned gjelden du allerede har er refinansiering den beste lånemetoden. Du kan refinansiere uten sikkerhet og få inntil 15 års nedbetalingstid. Den økte nedbetalingstiden minsker de månedlige avdragene. Det gjør også at du vil få bedre oversikt over økonomien din.

Oppsummering – velg riktig forbrukslån

Det kan være vanskelig å navigere seg i jungelen av lånetilbud. Begrepene er mange, selv om lånene er forholdsvis like. Før du velger lån bør du få oversikt over de ulike lånemetodene. På den måten kan du enkelt velge riktig lån til ditt behov.