Hva skjer når du ikke kan betale ned forbrukslånet?

Et forbrukslån er et lån man kan få uten å stille sikkerhet i personlige eiendeler. Andre lån trenger man sikkerhet. Som for eksempel pant i et hus, en bil eller annen fast eiendom. Slike krav gjelder ikke forbrukslån. Egenkapital er heller ikke ett krav. Og disse lånene må ikke tinglyses. Derfor er det lettere å få slike lån, men bakdelen er at disse lånene er vesentlig dyrere. Norges Bank har gjort undersøkelser, og renter under 10 % får kun ett fåtall tilbud om. Da skal lønnen være god, og økonomien stabil over flere år. En gjennomsnittlig effektiv rente ligger på 12 – 13% Men på lån som kalles “sms-lån” ligger de ennå høyere.

Kan lånet brukes på hva man vil?

Ja, et forbrukslån har ingen restriksjoner på hva det skal brukes til. Nordmenn bruker forbrukslån til mye. Det brukes til oppussing av bolig, og ferien betales også ofte av forbrukslån. Det brukes også til å kjøpe bil og båt. Noen bruker det til store feiringer som konfirmasjon og bryllup, og noen tar opp lån for å betale ned annen gjeld. Bankene spør ikke hva et forbrukslån skal brukes til. Dette gjør det enkelt å sende inn en søknad.

Kan alle få forbrukslån?

Aldersgrensen for å ta opp lån er minimum 18 år. Men de fleste krever at søkeren har fylt 23 år, og man må ha vært norsk statsborger i minimum 2 år. Bruttolønnen må være på minimum 200 000 kroner. Og i dag vil ikke personer med betalingsanmerkninger få innvilget forbrukslån. De fleste norske banker følger reglene, og vil ikke ta den risikoen. Alle kan sjekke Gjeldsregisteret for å se opplysningene som er lagret der. Registeret inneholder tre typer gjeldsopplysninger:

  • Nedbetalingslån
  • Rammekreditt
  • Faktureringskort

Det finnes mer informasjon om de forskjellige gjeldsopplysningene her.

Men hva skjer hvis man ikke klarer å betale tilbake et forbrukslån?

Uansett om hva som er grunnen til å at du ikke klare å betale tilbake. Ta kjapt kontakt med den eller de bankene forbrukslånene er i. Jo fortere man løser problemet, jo bedre er det. På grunn av høye renter vokser disse lånene seg fort store når de ikke blir betalt.

Det første som skjer når lånet ikke blir betalt

Det som skjer hvis et forbrukslån ikke blir betalt tilbake er at problemene fort blir større. Siden rentene er høye vokser gjelden seg fort ut av kontroll. Betales ikke regninger eller lån blir det strafferenter. Og det blir også belastet straffegebyr. Disse gebyrene starter å løpe så fort innbetaling har forfalt.

Gebyr på forbrukslån kan eskalere fort

Har du unnlatt å betale et avdrag. Og strafferenter og gebyr har startet å løpe? Etter at første avdraget på forbrukslånet ikke er betalt går det fort til inkasso. Og så fort saken har havnet hos inkasso får man betalingsanmerkning. Det blir fort problemer når saken er sendt til inkasso. Den eller de anmerkningene som blir registrert etter overføring til inkasso, fører til at man ikke søke boliglån. Og flere banker gir da heller ikke forbrukslån. Til slutt kan det også føre til tvunget lønnstrekk.

Finnes det en vei ut av problemene?

Ja, det finnes hjelp å få! Det er viktig å ta kontakt med kreditorene tidlig. Jo tidligere jo bedre! Ikke vent til avdraget ikke er betalt. Kreditorene vil heller at de blir kontaktet så fort man vet det blir problemer å betale.

Hvordan skaffe penger til nedbetalingene når uhellet er ute?

Det er en mulighet å be om betalingsutsettelse av enkelte regninger. Eller be om avdragsfrihet på boliglånet. Da kan disse pengene brukes til å betale ned forbrukslånet. Det viktigste er å få betalt ned gjelden som har høyest rente. Det er denne gjelden som fortest vokser seg større. I tillegg må man betale alle regninger som allerede har forfalt.

Stram inn forbruket så du kan betale forbrukslånet

Det er også viktig å stramme inn forbruket. Be om hjelp av venner og familie så fokuset holdes. Det er viktig å søke all hjelp man kan få. Alle som har gjeldsproblemer kan få gratis rådgivning hos NAV.

Få oversikt over alt utestående

Finn ut hvor mye gjeld som er utestående. Sett opp en oversikt over alle utgifter og inntekter. Lag et budsjett og følg det! Les på hjemmesiden til Finansportalen og se om det er betingelser som er bedre andre steder. Få en oversikt over hva som må betales først. Ta kontakt med alle kreditorene. Be om nedbetalingsplaner. Ved å gjøre det ser kreditorene at man er seriøs og ønsker å løse problemene. Det er også viktig å be de ikke sende over kravene til inkasso. Da slipper man unna mange problemer.

Skulle du fortsatt ha problemer med forbrukslånet?

Hvis uhellet er ute og man ikke klarer å få orden på økonomien på egen hånd. Søk offentlig gjeldsordning. Gjeldsordning er ingen lettvint løsning. Men det er aller siste mulighet til å få kontroll over sin egen økonomi.