Alternativer til lån uten sikkerhet

Når vi skal ta opp lån, er det mange vurderinger vi må ta. Det er ikke alltid vi vet helt hva som er best for akkurat vår situasjon. Valg av låneform er en svært viktig vurdering. Mange tenker kanskje først på forbrukslån når de trenger ekstra penger til et prosjekt, en reise, eller en uforutsett utgift. Dette er ikke nødvendigvis det eneste valget du har. Lån med sikkerhet kan i mange situasjoner være et godt alternativ.

Hva er lån uten sikkerhet?

Lån uten sikkerhet er et lån der du ikke stiller sikkerhet til banken. Det betyr at banken ikke har noe garanti for å få tilbake lånebeløp skulle du få betalingsvansker. Som et resultat av dette er renten på denne type lån som regel relativt høy. Lånesummene du kan låne varierer mellom 5 000 kr til 600 000 kr, og nedbetalingstid bruker være maks fem år.

Lån uten sikkerhet blir ofte kalt forbrukslån. Dette er når du søker en lånetilbyder om en gitt engangssum. En annen form for lån uten sikkerhet er kredittkort. Her får du en kredittramme som du kan velge å bruke. Du betaler enten tilbake hele summen neste måned, eller en avbetaling på deler av summen.

Fordelene med lån uten sikkerhet er at du, innen lovlighetens grenser, kan bruke pengene til det du ønsker. Denne låneformen er også tilgjengelig for flere, siden du ikke er avhengig av å ha eiendel i tilstrekkelig verdi. Ulempen er at lånene er dyrere og mindre fleksible enn alternativ.

Hva er alternativet til lån uten sikkerhet?

Alternativ for lån uten sikkerhet er lån med sikkerhet. Dette betyr at du gir banken pant i din eiendel. Dette kan være bolig, hytte, bil eller båt. Det du stiller som pant må ha tilstrekkelig verdi til å dekke lånebeløp. Alternativt kan du stille med kausjonist. Dette er en person som garanterer for at lånet blir tilbakebetalt. Den kanskje mest kjente formen for lån med sikkerhet er boliglån. Da tar banken pant i bolig, og lånebeløpet må brukes på boligen.

Fordelen med denne typen lån er at lånet har mye lavere rente enn lån med sikkerhet. Forskjellen på renteutgifter kan bety svært mye. I tillegg er grensen for hvor mye du kan låne høyere. Dette er selvsagt avhengig av hvor mye du kan stille med som sikkerhet. Du får som regel også lenger nedbetalingstid. Dette er ikke alltid lønnsomt, siden det betyr større rente- og gebyrutgifter, men det gir større fleksibilitet.

Hva kan brukes som sikkerhet?

Det vanligste å bruke som sikkerhet er fast eiendom. Dette kan være hus, leilighet, hytte eller annen fritidsbolig. Du kan velge å utvide lånerammer hos bank. Alternativt kan du ta opp nytt lån hos en annen tilbyder, som tar 2. prioritets pant i eiendom. Du beholder da fortsatt eventuelle lån du allerede har.

Noen tilbydere tar også bil og båt som pant. I tillegg kan du bruke en kausjonist. Det er da viktig å være klar over risikoen skulle du misligholde lånet. Sikkerheten er der for å garantere at banken får tilbakebetalt lånet. Skulle du alvorlig misligholde lånet, kan banken kreve tvangssalg av eiendel. Bruker du kausjonist, kan denne personen bli ansvarlig for ditt lån.

Avslutningsvis

Både lån uten sikkerhet og lån med sikkerhet har fordeler og ulemper. Lån med sikkerhet er billigere og gir større fleksibilitet med beløp og nedbetaling. Lån uten sikkerhet er tilgjengelig også for personer som ikke kan stille med eiendel som sikkerhet. Du slipper også risikoen å miste bolig eller bil skulle du alvorlig misligholde lånet. Det er noe situasjonsavhengig hvilken låneform som er best. Likevel har lån med sikkerhet en klar økonomisk fordel, så lenge du greier å betjene lånet.